Barn och utbildning

Här hittar du blanketter som rör barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.

Ansökan om plats i förskola eller fritidshem gör du här. Behöver du lämna inkomstuppgift, schema till förskola/fritidshem, eller säga upp ditt barns plats? Det gör du i vår e-tjänst.

Förskola och fritidshem

Grundskola

Gymnasieskola och vuxenutbildning