Kö- och placeringsregler

Erbjudande om plats i förskola
Ditt barn kan få plats i förskola när han eller hon har fyllt 1 år. Du kan ansöka om plats för ditt barn om du arbetar eller studerar. Ditt barn kan också få plats på grund av fysiska, psykiska orsaker eller om barnet av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Ditt barn kan gå i förskola fram till det året barnet fyller sex år och det är dags att anmäla sig till förskoleklass.

Förskola för barn till arbetssökande och föräldraledig
Alla barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare är föräldralediga för syskon eller är arbetssökande har rätt att få plats i förskola. Rätten gäller 15-timmarsverksamhet i förskolan mellan klockan 08.15 - 11.15 fem dagar i veckan, under årets alla 52 veckor. Från och med augusti det år då barnet fyller 4 år erbjuds även alternativet 3 dagar per vecka med 5 timmar per dag. Tidens utläggning kan variera mellan olika förskolor. Tiderna beslutas av respektive rektor. Vi förutsätter att ditt barn är ledig en period motsvarande normal huvudsemester. Avgift betalas enligt ordinarie taxa.

Från och med september det år ditt barn fyller tre år får du en avgiftsreducering motsvarande 15 timmar per vecka. Om plats önskas under lovdagar/skolans UFA-dagar (undervisningsfria dagar) betalas avgift för hel kalendermånad enligt ordinarie taxa. Du ska då lämna schema och inkomst till handläggare.

Om du får ett tillfälligt arbete eller deltar i arbetsmarknadsåtgärd på tider utöver ramtiden (klockan 08.15 - 11.15) utökas barnets närvarotid så att den motsvarar omsorgsbehovet. Avgift betalas enligt ordinarie taxa.

Allmän förskola från tre år
Från och med september det året ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan (allmän förskola). Alla förskolor erbjuder allmän förskola mellan klockan 08.15-11.15 alla dagar i veckan. Från och med augusti det år då barnet fyller 4 år erbjuds även alternativet 3 dagar per vecka med 5 timmar per dag. Tidens utläggning kan variera mellan olika förskolor. Tiderna beslutas av respektive rektor. 

Allmän förskola följer skolans dagar och terminsindelning. Detta innebär att ditt barn inte kommer till förskolan på skolans lov- och UFA-dagar (undervisningsfria dagar).
 
Ansökan
Du kan ansöka om en plats i förskola tidigast sex månader innan ditt barn behöver platsen, det gäller även vid anmälan av syskon. För att ansöka om plats använder du vår e-tjänst. Där kan du också ansöka om omflyttning till en annan förskola. Önskar du plats på fristående (privat) förskola vänder du dig direkt till respektive förskola.

Turordning
Det finns vissa turordningsregler som vi arbetar efter vid placering av barnen. Barnet placeras i kö efter anmälningsdag. Utöver ansökningsdatum finns det annat som påverkar turordningen. Barn som på grund av fysiska, psykiska orsaker eller om barnet av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds vid behov förtur. Om det finns äldre syskon placerade och en lämplig gruppsammansättning vid omflyttning inom verksamheten, är faktorer som vi tar hänsyn till.

Introduktion
När ditt barn ska börja i förskolan behöver ni tid för att lära känna personal, lokaler, andra barn och nya rutiner. Introduktionen är en viktig tid för barnet men också för dig som förälder. Det är under introduktionen ditt barn, du som förälder och personalen bygger upp en ömsesidig kontakt och ett förtroendefullt samarbete.

Du erbjuds en veckas avgiftsfri introduktion (gäller ej vid omplacering).