Stängningsdagar

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förskolor och fritidshem ska stängas för att personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling, utvärdering och kommande planering.

Du som förälder ska informeras om stängningsdagarna i god tid. Om du inte har möjlighet att ordna din omsorg på egen hand erbjuds ditt barn en ersättningsplats.

Förskola
Varje förskola stänger verksamheten två dagar per termin för gemensam kompetensutveckling och samordnas med skolans kompetensutvecklingsdagar.

Under läsåret 2016/2017 stänger förskolorna 160815, 160923, 170109 och 170515.

Under läsåret 2017/2018 stänger förskolorna 170814, 170929, 180509 och 180618.

På sommaren har förskolorna stängt under fyra veckor. Sommaren 2017 har förskolorna stängt veckorna 28-31. En av våra förskolor kommer ha öppet för barn som behöver omsorg under dessa veckor.

Fritidshem
Varje fritidshem stänger verksamheten två dagar per termin för gemensam kompetensutveckling och samordnas med förskolans kompetensutvecklingsdagar.

Under läsåret 2016/2017 stänger fritidshemmen 160815, 160923, 170109 och 170515.

Under läsåret 2017/2018 stänger fritidshemmen 170814, 170929, 180509 och 180618.

På sommaren har fritidshemmen stängt under fyra veckor (vecka 28-31). Ett av våra fritidshem har alltid öppet för barn som behöver omsorg under dessa veckor.