Inkomst och taxa

Inkomstredovisning
I samband med att barnet får en plats i fritidshem måste vi ha uppgifter om den inkomst som månadsavgiften ska baseras på. Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med (oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte). Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst.  Om du inte lämnar en inkomst får du betala maxavgiften.

Om du är egen företagare ska din inkomst beräknas utefter årsinkomst, uppgift till försäkringskassa, preliminärdeklaration och/eller föregående års taxering.

Hur stor avgiften blir beror på hushållets sammanlagda inkomster. Avgiften betalas i efterskott under årets samtliga tolv månader.

Avgiftsgrundande inkomst
Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön före skatt
 • Föräldrapenning
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag
 • Familjehemsersättning
 • Pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Inkomst av kapital

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållstöd
 • Studiemedel (ej beskattningsbart)

Anmäl förändringar
Det är viktigt att du alltid har aktuella inkomster registrerade hos oss. Så fort din inkomst förändras ska du lämna din nya inkomst via vår e-tjänst. Uppgiven inkomst kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare, försäkringskassa eller skattemyndighet. 

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel om ni separerar eller om du flyttar ihop med någon) måste detta meddelas till barn- och utbildningsförvaltningens handläggare.

Gemensam vårdnad
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos båda föräldrarna finns möjlighet att ansöka om delad faktura (kontakta barn- och utbildningsförvaltningens handläggare). Avgiften beräknas på varje hushålls inkomst.