Tider och schema

Ditt barn får vara på fritidshemmet när du arbetar eller studerar och när du reser till och från arbetet. När ni får en plats ska ett schema skickas in via vår e-tjänst. Schemat bygger på att den förälder som börjar senast lämnar barnet och den förälder som slutar tidigast hämtar barnet. Tänk på att räkna in tiden som går åt i samband med hämtning och lämning såsom hjälp med kläder och dagliga samtal med personalen. Schemat ligger till grund för avgiften och verksamhetens planering.

Vid semester, eller annan ledighet från arbete eller studier, får barnet lämnas upp till 5 dagar per år. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom eller ledighet under semester och helgdag kan du inte byta den ledigheten mot en annan dag.

Det är viktigt att du respekterar de tider ni kommit överens om i schemat. Om tiderna för barnet måste ändras, lämnar du ett nytt schema i så god tid som möjligt.

Tillfällig ändring av närvarotiden
Om du tillfälligt behöver utöka närvarotiden, innebär 1-2 gånger per månad, kan närvaron justeras genom minskad närvaro en annan dag. Vid utökning av tid vid upprepade tillfällen sker en permanent förändring av schema.

Tillfälligt ändrad närvarotid ska komma överens med fritidshemmets personal i så god tid som möjligt.