Vad kan du göra i appen Tieto Edu?

Här följer en instruktion för hur du som vårdnadshavare i Habo kommun ska registrera frånvaro samt lämna barnschema för ditt barn i förskola och/eller fritidshem.

Registrera frånvaro via app

Registrera barnschema i app

Kopiera scheman till syskon

Lägga till flera tidsintervaller

Ledighet

Ångra och kopiera

Delad plats – vårdnadshavarna har olika scheman

Bekräfta och skicka in

Påminnelser