Elevhälsa

Skolsköterska
På skolan finns en skolsköterska  som arbetar måndag-fredag.

Kurator
Kuratorn finns på skolan måndag-fredag.

Skolpsykolog
Skolpsykologen arbetar i Habo kommun på tisdagar.

Speciallärare
På skolan arbetar tre speciallärare måndag-fredag.