Information om specialkost

Kommunen ska tillhandahålla näringsriktiga måltider till de elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten. Måltiden ska vara glädjefylld, smakrik och säker. Maten och måltiden ska skapa förutsättningar till bra matvanor och god hälsa.

Vid planering av specialkost utgår vi alltid från de rätter som erbjuds på ordinarie matsedel och tillbehör. Råkost/salladsbord är komplement till måltiden.

Specialkost kan erbjudas till elever med livsmedelsallergier och intoleranser eller till elever som på grund av andra skäl behöver anpassad kost. Det är du som vårdnadshavare som ansöker om specialkost för ditt barn.

Medicinska skäl
För att få specialkost av medicinska skäl krävs läkarintyg tillsammans med ifylld ansökan ”Ansökan om särskild kost p g a medicinska skäl”. Kom ihåg att om ert barn behöver läkemedel vid en allvarlig allergisk reaktion behöver ni även lämna ”Handlingsplan vid allergisk reaktion”. Denna tillhandahålls av behandlande läkare.

Vid laktosintolerans tål man en viss mängd laktos. Hur mycket man tål varierar, men de flesta kan dricka åtminstone en deciliter mjölk dagligen utan symtom. Vi erbjuder laktosreducerad kost, vilket innebär att vi erbjuder laktosfri mjölk att dricka och annan kost när maten innehåller stora mängder mjölk som till exempel lasagne, pannkakor och risgrynsgröt. Vid stark intolerans kan även helt laktosfri kost erbjudas. För att ansöka om laktosreducerad kost eller laktosfri kost, fyll i anmälan ”Ansökan om särskild kost p g a överkänslighet mot livsmedel”.

Vid nöt-/jordnötsallergi med risk för allvarliga reaktioner och där livsmedel med märkningen ”kan innehålla spår av…” undviks i hemmet, fylls detta i på blanketten ”Ansökan om särskild kost p.g.a. medicinska skäl”. Även ett intyg från hälso- och sjukvården krävs. Intyg krävs dock inte om du endast undviker livsmedel där nötter/jordnötter finns med som ingrediens eller där det i hemmet äts livsmedel med märkningen ”kan innehålla spår av…”. Detta beror på att nötter, mandel eller sesamfrö inte förekommer i den mat som serveras i skolans lokaler.”

Religiösa/etiska skäl eller överkänslighet
Vid anmälan av övrig kost som erbjuds, som t.exx vegetarisk kost, mat från fläsk-, nöt-, blod- och inälvsprodukter behövs inget intyg från hälso- och sjukvården. Detta gäller även vid lindrig överkänslighet då det räcker med att plocka bort ingrediensen från tallriken, exempelvis om barnet/eleven blir rött runt munnen av färska tomater, citrus eller liknande.

Tre olika typer av ansökan om specialkost finns:

  • Ansökan om särskild kost av medicinska skäl
    För att säkerställa att ditt barn får rätt kost, serveras specialkost av medicinska skäl endast till de elever som har en ifylld ansökan och ett aktuellt läkarintyg. Det är vårdnadshavares ansvar att fylla i och lämna in anmälan samt inhämta och inlämna intyg för aktuell specialkost. Medicinska skäl kan till exempel vara glutenintolerans, diabetes eller när barnet behöver helt mjölkfri kost (mjölkproteinallergi) eller andra allvarliga allergier.

  • Ansökan om särskild kost p g a överkänslighet mot livsmedel
    Fylls i vid önskemål om till exempel laktosreducerad kost.

  • Ansökan om särskild kost av religiösa eller etiska skäl
    Ansökan sänds eller lämnas till Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 212, 566 24 Habo och skrivs under av båda vårdnadshavarna. Beslutet delges sedan er som vårdnadshavare, kostchef och intendenten på skolan. Skolsköterskan delges om ansökan gäller medicinska skäl.

Avanmälan
Avanmälan ska alltid göras av vårdnadshavare när eleven inte längre behöver specialkost. Skicka ett e-postmeddelande med information om detta till ulla.gillblom@habokommun.se.

Frågor
Har du medicinska frågor som rör specialkost kontakta skolsköterskan.

Vid misstänkt födoämnesallergi kan du kontakta vårdcentralen. Om du redan har kontakt med barn- och ungdomsmedicinska mottagningen eller barnmottagningen på Ryhov kan du vända dig dit.