Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år.

Kommunen ska löpande hålla sig informerad om sysselsättning för de ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan, men som inte fullföljt gymnasieskolan. Detta i syfte att att kunna erbjuda andra lämpliga åtgärder.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

  • Du ska inte ha fyllt 20 år .
  • Du ska vara folkbokförd i Habo kommun.
  • Du har inte genomfört eller fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 
  • Du har läst klart gymnasiet, men inte uppnått gymnasie- eller yrkesexamen.
  • Om du går på något av introduktionsprogrammen ingår du i kommunens aktivitetsansvar.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?
Habo kommun har anställt en ungdomscoach som regelbundet ska erbjuda lämpliga enskilda åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Ungdomscoachens uppdrag är också att kartlägga behovet och löpande uppdatera sig om eventuella avhopp och närvaroproblematik mot gymnasieskolorna.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ungdomscoach John Ygemar.