Habo kommun klättrar rejält i Lärarförbundets årliga rankning

Bästa skolkommun 2017 är Lärarförbundets årliga rankning där kommunerna rankas efter visst antal kriterier. I år hamnade Habo kommun på 27:e plats av 290 kommuner.

Syftet med rankningen är att sätta fokus på kommunernas roll som huvudmän samt att uppmuntra och inspirera till att ge lärare och elever goda förutsättningar för att skapa den goda skolan.

Habo kommun har i år tagit ett stort kliv upp i rankningen från plats 121 och hamnar  i år på 27:e plats av 290 kommuner . Den största förbättringen syns inom betygen för åk 9 och andelen elever som har godkänt i alla ämnen. Inom ett av kriterierna utmärker Habo kommun sig extra mycket och det är andelen utbildade lärare där Habo ligger på 8:e plats i Sverige, samma resultat som året innan. Antalet friska lärare har ökat vilket också bidrar till att Habo har klättrat i rankningen.

Katarina Ståhlkrantz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen:  ”Det känns jättekul att vi har klättrat så mycket på rankningen, det visar att ett målinriktat kvalitetsarbete ger resultat. Det visar också att vi är en attraktiv arbetsgivare där utbildade lärare vill arbeta, trivs och stannar kvar hos oss.”

Hela listan med årets bästa skolkommuner kan du hitta här.