Barn- och utbildningsförvaltningen har fått beviljat medel från Erasmus+

I samband med europaveckan kan vi berätta att barn- och utbildningsförvaltningen har fått beviljat medel från det EU-finansierade programmet Erasmus+.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansökte om 47 000 € för att med internationella perspektiv utbilda skolledare och tjänstemän kring ledarskap och digitalisering. Även lärare med IT-pedagogiskt ansvar kommer ges möjlighet till att delta i utbildningen. Målet med projektet är att höja kompetensen kring att leda digital utveckling och bidra till internationella perspektiv inom ämnet. På så vis skapas förutsättningar för att utveckla elevers digitala kompetens och internationella perspektiv som i sin tur kan bidra till att öka våra barn och elevers lärande.

"Att vidareutveckla digital kompetens i verksamheten är ett av våra prioriterade målområden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi vill erbjuda våra barn och elever en modern och internationell lärmiljö som skapar motivation och fördjupar lärandet. Genom kompetensutveckling med internationella perspektiv skapar vi förutsättningar för chefer och IT-ansvariga lärare att leda detta arbete", säger Charlotte Sjödahl, utvecklingsstrateg vid barn- och utbildningsförvaltningen.

Vad innebär den här satsningen för kommunen?

"Vi har nu möjlighet att skicka en del av våra medarbetare på utbildning i Europa, vilket ger ett viktigt internationellt utbyte av erfarenheter. Vi får nu möjlighet att utveckla skolverksamheten ur ett europeiskt och globalt perspektiv", säger Jan Sundman, kommunchef.

Chantal Coté arbetar som internationell strateg: "Det är en mycket bra ansökan, och det är väldigt roligt att Habo kommun nu kan genomföra den här satsningen."

Habo kommun har antagit en handlingsplan för internationellt arbete där man har definierat ett antal viktiga områden för utveckling av internationalisering och där skolan är central.