Läs ditt barns journal via nätet

Du kan läsa ditt barns journal via nätet tills barnet fyller 13 år. Tillväxtkurva och vaccinationer från elevhälsan finns nu också i journalen.

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal via nätet tills barnet fyller 13 år. För att nå ditt barns journal loggar du in på 1177.se med e-legitimation. Logga in i din egen journal och växla därefter till ditt barns journal.

Du kan förutom information från hälso- och sjukvården ta del av information från elevhälsan. De uppgifter som visas därifrån är tillväxtkurvan och vaccinationer.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster och vad du kan göra när du loggar in på 1177.se/jonkopings-lan/e-tjanster. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal.