Pedagog och förskolebarn i vitsippsskog
Cecilia har besök av Linnea, Vincent och Ossian från Nygatans förskola

Habo naturskola

Stolpladan är på plats, material är producerat, temalektioner är förberedda, nu, äntligen, kan utepedagog Cecilia Bratt Johansson hälsa välkommen!

I härlig blandad natur invid Hökesån i närheten av Spinnet tar Cecilia emot grupper från förskolor och skolor i Habo. Här får man lära om djur och natur, samhälle och miljö. Här får man iaktta, reflektera och förundras tillsammans. Här får man fika eller grilla i den fina stolpladan. Här lär man om naturen i naturen.  

De teman som barngruppen eller klassen kan boka är sagor och sägner, livet i vattnet, skogens småkryp och hållbar utveckling.

Barn och elever från förskola och skola i Habo kan boka besök på naturskolan. Detta görs på Intranätet under Barn- och utbildning. Om du har frågor om naturskolan är du välkommen att kontakta Cecilia Bratt Johansson.