Är du en av dem som har ett samlat betygsdokument? Ta chansen nu och läs till ett slutbetyg.

Efter 30 juni 2015 ersätts slutbetyget med gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar. Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna för slutbetyg och får nu utfärdas fram till och med den 1 juli 2020.

Därför behöver du ett slutbetyg

  • det ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yh-utbildningar (yrkeshögskolan)
  • är vanligt att arbetsgivaren efterfrågar vid anställning
  • är en värdehandling i din framtid

 Detta krävs för ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning

  • ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng
  • 600 poäng är kärnämneskurser, 1 750 poäng är fritt valda kurser. För information om vilka kärnämneskurserna är, se länk.
  • 2 250 poäng måste vara godkända för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet
  • dessutom krävs godkänt betyg i Svenska A och B, Matematik A och Engelska A alternativt motsvarande kurser i Vux 12 
  • betyg från ungdomsgymnasiet får tas med - utom betyg i: Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A och kurser i Specialidrott
  • Kurser från Vux 12 får tas med. Kurserna måste vara klara innan 5 juni och du måste ha begärt ut slutbetyget senast den 12 juni för att Vuxenutbildningen ska garantera att hinna slutföra dokumentet
  • Har du tänkt söka till högskolan hösten 2015 gäller andra datum för kursslut (29 maj) och begäran av slutbetyg (5 juni) för att hinna komplettera din ansökan till högskoleansökan

Så här söker du 
Du söker till kommunal vuxenutbildning via din hemkommun. Personer folkbokförda i Habo kommun söker på blankett som du hittar under Länkar.

Du kan kan få studiemedel genom CSN.

Efter den 30 juni 2015
Dokumentet slutbetyg byter namn, och delvis innehåll, till gymnasieexamen. Detta innebär att du fortfarande kan använda vissa av dina kurser från ett samlat betygsdokument i din gymnasieexamen. Det finns även andra vägar att nå grundläggande behörighet till högskolan.

Har du frågor eller vill veta mer
Kontakta studie- och yrkesvägledare.