Välkommen till Familjeguiden!

Här har vi samlat de verksamheter och resurser som arbetar för att stärka barn, unga och familjer i Habo kommun.

I Familjeguiden kan du som förälder eller anhörig till barn i åldern 0-20 år få hjälp att hitta just de verksamheter som du önskar få kontakt med. Du får då svar på dina frågor och funderingar. Det kan gälla små och stora frågor och bekymmer som rör familjeliv, föräldraskap eller barn och ungas hälsa, utveckling och lärande. Här finns utbildad personal inom flera olika områden.

Hur vet jag vem jag ska kontakta?
Är du osäker på vem eller vilken verksamhet din fråga gäller, eller önskar du kontakt med flera av oss? Då är du välkommen att kontakta vår barn- och ungdomssamordnare som hjälper dig att hitta rätt. Välkommen att höra av dig!

Ålder 0-20 år
ABC föräldrautbildning                         
Barn- och elevombudet  
Barn- och ungdomshabiliteringen
Barn- och ungdomshälsan 
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP)   
Biblioteket          
Komet föräldrautbildning                              
Kulturskolan   
Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl 
Samverkan för barn och unga                
Ung och mår dåligt  

Ålder 0-6 år
Barnhälsovården  
Familjecentralen                                                        
Förskolor                                                 
Specialpedagog förskolan

Ålder 6-16 år
Elevhälsan                                               
Fritidsgården

Ålder 13-20 år
Gymnasium
Ungdomsmottagning