Habo kommun satsar på internationellt utbyte och kompetensutveckling

I Habo kommun vill vi erbjuda barn och elever en modern lärmiljö och förutsättningar att utveckla digital kompetens. Detta kräver att vi har tillgång till modern teknik och har en god digital kompetens bland lärare och ledare.  Med dessa förutsättningar kan den potential som finns i digitala verktyg användas för att fördjupa och utveckla lärande bland barn och elever.

Under året kommer ledare och lärare med utvecklingsuppdrag genomföra en internationell kompetensutveckling. Lärdomar och erfarenheter från utbildningen ska sedan spridas till kommunens alla lärare. Kompetensutvecklingen finansieras av Erasmus (Europeiska unionens program för utbildning) och genomförs i samarbete och i utbyte med organisationer i andra länder. Ett internationellt utbyte kan bidra till nya perspektiv och ger möjligheter för Habo kommun att ta del av erfarenheter från andra länder.