Tillsammans skapar vi morgondagens avfallshantering!

Under våren 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för kommunen som ska gälla åren 2018-2021. Därför frågade vi i en enkät hur ni tycker att avfallshanteringen fungerar. Vi tackar för alla åsikter och idéer som vi har fått in.

I länken "Sammanställning enkät 2016" kan du gå in och läsa resultatet. I sammanfattningen framkommer att ca 65 % av de som svarade är ganska eller mycket nöjda med kommunens avfallshantering som helhet.

På frågan om vad vi kan göra bättre var det många som vill att vi inför fastighetsnära insamling och jämför med hur Jönköpöping har det. Många vill ha insamling av matavfall. Även utsortering av plast och textil på Sibbabo efterfrågas.

Om Sibbabo: De flesta är ganska nöjda eller mycket nöjda med hur det fungerar på Sibbabo. 30 % av de svarande är mycket missnöjda eller missnöjda med öppettiderna. Mer öppet efterfrågas. Övervägande av de svarande är nöjda med närheten till Sibbabo.

Vad händer med resultatet?
Sammanställningen används som underlag och vägledning för hur kommuninvånarna tycker.

Delar av resultatet rapporteras in till Avfall Webb (Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för avfallsstatistik).

Har det någon påverkan i den nya avfallsplanen?
Absolut! Vi jobbar för att få en fastighetsnära insamling, med utsortering av matavfall, resultatet av enkäten bekräftar att vi är på rätt väg.  

 

Grattis till vinnarna! Vi lottade ut biobiljetter bland de inkomna svaren. Vinnarna meddelas under veckan.