Lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat kvicksilver som är skadligt för människors hälsa och miljön. Här finns råd hur du gör om en lampa går sönder och vart du ska slänga den.

När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter innan du gör något annat. Samla senare upp lampresterna med ex. en bit styvt papper och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa.

När en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna med ex. en bit styvt papper och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa.

Använd inte dammsugare
Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

Lägg lampresterna och trasan i en tät behållare
Lägg papper, rester av lampan, papper och trasan i en behållare som du kan försluta med tättslutande lock. Märk behållaren så att det framgår att den kan innehålla kvicksilver och lämna den till en miljöstation som tar emot farligt avfall ex. avfallscentralen i Habo. Tvätta händerna och vädra rummet i 20-30 minuter av försiktighetsskäl.

Effekter på hälsan
Att utsättas för låga halter av kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inga allvarliga hälsoeffekter, men bör av försiktighetsskäl ändå undvikas. Kontinuerlig kontakt med kvicksilver kan på sikt drabba framförallt nervsystemet och hjärnan.

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver
I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver/järn-kulor. En lågenergilampa får innehålla upp till 5 milligram kvicksilver medan ett rakt lysrör får innehålla upp till 10 milligram. När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår ångan åter till små droppar och möjligen också till viss del till amalgam.