Sortering av avfall

Sortera rätt så kan vi ta hand om avfallet på bästa sätt - speciellt sådant som är farligt för miljön.

Alla hushåll måste vara anslutna till den kommunala sophämtningen. Det är viktigt att lägga rätt sak på rätt plats. Alla är skyldiga att sortera ut miljöstörande avfall som farligt avfall, elavfall och icke brännbart avfall. Allt avfall som kan återvinnas sorteras ut och lämnas till materialåtervinning. Ska du slänga stora saker som cyklar, möbler och trädgårdsavfall ska du lämna dem på sortergården.

Farligt avfall
För farligt avfall gäller striktare regler eftersom det kan orsaka skador på människor, natur eller djur. Farligt avfall ska skiljas ifrån vanligt avfall och olika former av farligt avfall ska hanteras enskilt.

Exempel på farligt avfall är:

 • batterier
 • bekämpningsmedel
 • brandvarnare
 • fotokemikalier
 • färg
 • lack innehållande organiska lösningsmedel
 • kvicksilvertermometrar
 • lysrör
 • lösningsmedel
 • spillolja
 • oljefilter
 • sprayburkar
 • syror

Farligt avfall - Asbest
Asbest kan finnas i eternitblomlådor, fönsterbrädor, takskivor och ventilationskanaler. Det kan också finnas som isolering i oljepannor och på varmvattenrör samt i äldre kakelfogar och kakelfix. Läs om hur du hanterar avfall med asbest samt var du kan lämna det på June Avfall och Miljös webbplats.

Hushållsavfall
Allt avfall som uppstår i ett hushåll, restaurangkök, kök, personalmatsal etcetera är hushållsavfall i formell mening. Det som vi i dagligt tal menar med hushållsavfall är det som blir kvar när du källsorterat. Det hushållsavfall som samlas in skickas till förbränning och blir till värme och el.

Övrigt avfall

 • PET-flaskor och aluminiumburkar pantas.
 • Överblivna läkemedel lämnar du in på ditt apotek.
 • Däck lämnar du till närmaste däckförsäljare. Alla som säljer däck är skyldiga att ta emot kasserade däck kostnadsfritt. Men sitter däcken på fälg kan du behöva betala för att få dem borttagna.