Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är bäst att kompostera eller lämna till sortergård. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas. För öppettider på sortergårdar, kontakta June Avfall & Miljö AB.

Rivningsvirke och annat avfall får aldrig eldas upp utan ska lämnas till sortergård.

Vill du ändå elda trädgårdsavfall ska du alltid vara försiktig och ha uppsikt över elden. Se till att alltid ha lämpligt släckredskap till hands. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten bör finnas. Du ska också se till att du inte ställer till sanitära problem för grannar eller förbipasserande. Observera att det råder eldningsförbud under viss tid inom tätbebyggda områden med detaljplan.  

Valborgsmässoeldar och påskeldar är tillåtna om man har fått tillstånd från polis- och brandmyndighet.  

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfallet på kommunal eller privat mark. Rishögar är störande för grannar och förfular den tätortsnära naturen. Dessutom kan högen börja lukta illa och näring från avfallet kan läcka ut i närliggande vattendrag och bli ett miljöproblem. Skräphögarna kan också inbjuda till att slänga annat än trädgårdsavfall. Har du svårt att ta hand om ditt trädgårdsavfall kan du säkert gå ihop med några grannar och transportera bort avfallet tillsammans.  

Eldningsförbud  
Av miljö- och hälsomässiga skäl är det enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna förbjudet att elda trädgårdsavfall och annat inom tätbebyggda områden med detaljplan under tiden 1 april – 30 september i Habo kommun. Förbud mot eldning kan också gälla under extremt torr väderlek. Håll därför också koll på aktuell brandrisk-prognos som kan fås på SOS Alarms telefonsvarare på telefonnummer 036-16 85 22. För mer information kontakta räddningstjänsten.