Avfallsfrågor

Jag har lite målarfärgrester, gamla sprayburkar och nagellack liggande i garaget, vad gör jag med det?
Detta är farligt avfall så det ska hanteras försiktigt och sedan lämnas på återvinningscentralen Sibbabo. Där kommer personalen att sortera det och se till att det tas omhand på ett säkert och miljöriktigt sätt. I tätorterna Habo, Furusjö, Fagerhult och Brandstorp, kommer miljöbilen och hämtar farligt avfall några gånger om året.

Jag bor utanför Habo kommun men jag har en liten sommarstuga här. Det är ett litet hus och vi har inte ens vatten indraget. Nu för tiden är vi inte där så ofta, bara några veckor på sommaren. Ändå har jag fått besked om att jag måste ha sophämtning, stämmer det verkligen?
Ja det stämmer. Alla som ger upphov till hushållsavfall måste ha ett renhållningsabonnemang hos kommunen, se renhållningsordningen. Det gäller för både företag och privatpersoner. Vet man om att man inte kommer vistas i sin sommarstuga över huvudtaget kan man lämna in en anmälan om uppehåll i hämtningen. Det samma gäller åretruntboende som kommer vara bortresta under en längre period. Det finns en möjlighet att ansöka hos miljönämnden om befrielse från renhållning.

Varför töms inte containrarna på återvinningsstationerna oftare? Vid flera tillfällen har containern varit full när jag ska återvinna mina förpackningar.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har hand om stationerna. De har uppgjorda rutter. Om det är fullt när du kommer så finns det ett telefonnummer på en skylt som du kan ringa och påtala behov av ytterligare tömningar. De brukar komma efter någon dag eller två om man ringer. De har även på sin hemsida www.ftiab.se ett litet formulär där man kan skriva in vilken station som behöver tömning.

Hur länge kan jag ha uppehåll i sophämtning? Vad är det kortaste uppehållet?
Om en fastighet där man är obebodd mer än 6 månader kan man ansöka om uppehåll i sophämtningen. För fritidsboende måste uppehållet gälla minst en hämtningssäsong. Man kan ha uppehåll så länge som fatigheten fortfarande står tom men en ny ansöka måste skickas in årligen för att uppehållet ska fortsätta gälla. Se vidare i renhållningsordningen § 35d.

Min soptunna blev inte tömd som den skulle?
Ring till Beges Containerservice (tfn. 0392-12359) och fråga. Uteblivna tömningar loggas av lastbilschauffören i deras system och du kan då få reda på vad som orsakat det hela. Det kan bero på fler faktorer. Exempelvis kan väglaget hindra lastbilen att komma fram, eller tunnan kanske inte var framdragen till bestämd plats, osv. Då kan ni även göra upp om när tömning kan ske nästa gång.

Hemma sorterar jag plast och papp och lägger i återvinningsstationerna men på Sibbabo står det brännbart. Vad är skillnaden?
Hemma sorteras förpackningar ut, de återvinns och det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som sköter den verksamheten. Men all plast och papp är inte förpackningar och då hanteras det som brännbart.