Bild från Jönköping, fyra fack i varje kärl

Gemensamt avfallsbolag Habo, Mullsjö och Jönköping

Kommunfullmäktige i Habo, Mullsjö och Jönköping har beslutat att de tre kommunerna ska bilda ett gemensamt avfallsbolag. Bolaget kommer sköta all avfallshantering, så som sophämtning och återvinningscentraler.

Avfallshanteringen i Habo kommer bli mer miljövänlig och ge dig som abonnent bättre service.

Förändringar för abonnenter i Habo och Mullsjö
Det kommer att bli möjligt att välja att sortera matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar. Väljer du fastighetsnära insamling får du två sopkärl med fyra fack i varje där du kan sortera matavfall, brännbart restavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgat- och ofärgat glas. Det finns även möjlighet att lämna batterier och ljuskällor i en separat box. Alla fraktioner behandlas sedan var och en för sig.

Förändringarna införs först under år 2018
Det gemensamma avfallsbolaget kan bildas under våren år 2017. Då påbörjas arbetet med att samordna de olika kommunernas avfallshantering. Det blir sedan det gemensamma bolaget som informerar om vilka abonnemang man kan välja och vad de olika abonnemangen innebär. Efter det att abonnenter har fått information och valt abonnemang kan själva sophämtningen påbörjas, dock tidigast under hösten 2018.

Mer information under år 2017
Alla avfallsabonnenter kommer att få mera information under år 2017 då bolaget väl har bildats.