Fiskebäckstomt/ Domsand i Habo

På grund av ett återbud kan vi nu erbjuda 1 tomt i området Fiskebäckstomt/Domsand. Tomten Fiskebäckstomt 2:32, är på 1264 m².

Fördelningen av tomten går till så att vi bifogar en karta samt en intresseblankett, som du fyller i om intresse för denna tomt finns. Regnr i tomtkön avgör vem som tilldelas tomten.

Intresseblanketten sänds till Habo kommun, Tekniska förvaltningen, Kristina Pettersson, Box 212, 566 24 Habo senast 10 december 2018.

På bifogad karta framgår vilken tomt som nu fördelas.  

När vi fått ert svar kommer vi att fördela tomten och meddela alla som visat intresse oavsett om ni blivit tilldelad tomten eller ej.  

Du som blivit tilldelad tomten kommer kommunen teckna ett avtal med som reglerar villkoren för tomtöverlåtelsen samt fakturera er en handpenning på 10% av köpeskillingen. Enligt avtalet kommer ni att ha dispositionsrätt till tomten  nio månader. Inom denna tid måste ni komma in med kompletta bygglovshandlingar till byggnadsnämnden för det planerade bostadshuset, annars mister ni er rätt till den tilldelade tomten. 

I länkarna finns utöver en karta med tomtbeteckning och tomtareal även kostnaden för tomt, avstyckning (när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus) och anslutning till vatten- och avloppsledningar inklusive moms.  

Detaljerade uppgifter och förutsättningar för byggandet framgår av detaljplane-bestämmelserna.

Kontakta gärna Kristina Pettersson på telefon 036-442 8363 eller Emilia Svenningsson på telefon 036-442 8379 om Ni har frågor.