Fördelning av nya tomter i Furusjö

Vi kan nu erbjuda 5 tomter i Furusjö. 1 tomt finns på Sjöhagavägen och 4 tomter finns på Lindvägen. Dessa tomter är ca 1000-1400 m² stora.

Om du är intresserad av att köpa en av tomterna måste du skicka in en intresseblankett. Den hittar du i länkmenyn på den här sidan tillsammans med tomtkartor. På intresseblanketten får du ange vilken tomt du helst önskar och därefter rangordna övriga. Du tilldelas därefter det högst prioriterade alternativ som finns ledigt när det är din tur, beroende på vilket registreringsnummer du har i tomtkön.

Intresseblanketten kan fyllas i direkt och mejlas till kristina.pettersson@habokommun.se eller om du vill skriva ut den och fylla i den för hand skickar du den per post till Habo kommun, tekniska förvaltningen, Kristina Pettersson, Box 212, 566 24 Habo, senast den 15 april. 

Tomtmarkering
Varje tomt är nu markerad med en skylt med tomtbeteckning A3, BI-B4, så att det enkelt ska gå att få en uppfattning om var tomterna är belägna och hur de ser ut.

Fördelning av tomter
Efter den 15 april fördelas tomterna enligt registreringsnummer i tomtkön. Därefter meddelas du vilken tomt du har blivit tilldelad. Vi kommer därefter upprätta ett köpeavtal och en handpenning faktureras på 10 procent av köpeskillingen. Enligt avtalet kommer du att ha dispositionsrätt till tomten i nio månader. Inom denna tid måste du lämna in kompletta bygglovshandlingar till byggnadsnämnden för det planerade bostadshuset, annars mister du din rätt till den tilldelade tomten.

Övrig information
Kontakta Kristina Pettersson, förvaltningsadministratör, tfn. 036-442 83 63 eller Sead Fejza, bygglovsingenjör, tfn 036-442 80 69 om du har några frågor.