Fördelning av nya tomter Västra Solhöjden

Vi kan nu erbjuda 20 tomter på Västra Solhöjden. 10 stycken på Maskrosstigen och 10 stycken på Lupinstigen. Dessa tomter är cirka 800-1700 m² stora.

Om du är intresserad av att köpa en av tomterna måste du skicka in en intresseblankett. Den hittar du i länkmenyn på den här sidan tillsammans med tomtkartor. På intresseblanketten får du ange vilken tomt du helst önskar och därefter rangordna övriga. Du tilldelas därefter det högst prioriterade alternativ som finns ledigt när det är din tur, beroende på vilket registreringsnummer du har i tomtkön. 

Intresseblanketten kan fyllas i direkt och mejlas till kristina.pettersson@habokommun.se, eller om du vill skriva ut den och fylla i den för hand skickar du den per post till Habo kommun, tekniska förvaltningen, Kristina Pettersson, Box 212, 566 24 Habo, senast den 15 maj.

Tomtmarkering
Varje tomt är markerad med en skylt med tomtbeteckning M02-M11, L01-L10, så att det enkelt ska gå att få en uppfattning om var tomterna är belägna och hur de ser ut.

Fördelning av tomter
Efter den 19 maj fördelas tomterna enligt registreringsnummer i tomtkön. Därefter meddelas du vilken tomt du har blivit tilldelad. Vi kommer efter den 23 juni upprätta ett köpeavtal och en handpenning faktureras på 10 procent av köpeskillingen. Enligt avtalet kommer du att ha dispositionsrätt till tomten i nio månader. Inom denna tid måste du lämna in kompletta bygglovshandlingar till byggnadsnämnden för det planerade bostadshuset, annars mister du din rätt till den tilldelade tomten.

Övrig information
Kontakta Kristina Pettersson, förvaltningsadministratör, tfn 036-442 83 63 eller Sead Fejza, bygglovsingenjör, tfn 036-442 80 69 om du har några frågor.