Radon

Radon i våra bostäder och lokaler kan komma från marken, från den egna brunnens vatten eller från byggnadsmaterialet, så kallad blå- eller lättbetong.
Bild på en radondosa

Mätning
Det vanligaste sättet att mäta radon är genom långtidsmätning, minst två månader under perioden oktober till och med februari, med spårfilmsdosor. Kontakta miljöförvaltningen för rådgivning.

Den leverantör som ni väljer skickar ut mätpaketet till beställaren. Du får också med en beskrivning på hur du ska placera dosorna. Efter mätperioden skickar du tillbaka mätpaketet till leverantören. Därefter skickas analysresultatet till er.

Beställning av mätpaket
Vid beställning behövs nedan information:

  • Fastighetsbeteckning
  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefon
  • Antal våningsplan med boyta
  • Villa eller lägenhet

Pris
Priset är beroende av leverantör

Vad är radon?
Radon är en ädelgas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Den varken syns eller luktar. Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar, vilka fastnar i våra luftvägar när vi andas in luft med radon och kan orsaka lungcancer. Radon mäts i Bequerel per kubikmeter (Bq/m3).
 
Enligt Socialstyrelsen ska halter över 200 Bq/ m3 betraktas som ett besvär för människors hälsa och ska åtgärdas. Förhöjda radonhalter kan på lång sikt innebära en ökad risk för lungcancer, något man framförallt sett hos rökare.

Åtgärder
För att komma till rätta med radonproblem måste man veta var radongasen kommer ifrån. Enklast är att ta kontakt med en entreprenör eller radonkonsult, som är utbildad för att sanera radon. 

Mer information om radon finns bland annat på Boverkets webbplats.

Efter varje åtgärd man genomför bör en ny radonmätning göras.