Tomter i Fagerhult och Brandstorp

Vi har möjlighet att fördela två tomter i Fagerhults tätort samt fem tomter i Brandstorps tätort. De lediga tomterna är orangemarkerade i tomtkartorna som nås via rubriken länkar.

Kartan visar tomter i Brandstorp, navigera till Fagerhult i kartan för att se övriga tomter.

Om du är intresserad av att köpa en av tomterna måste du skicka in en intresseblankett. Den hittar du i länkmiljön på den här sidan tillsammans med tomtkartor. På intresseblanketten får du ange vilken tomt du helst önskar och därefter rangordna övriga. Du tilldelas därefter det högst priorieterade alternativ som finns ledigt när det är din tur, beroende på vilket registereringsnummer du har i tomtkön.

Intresseblanketten kan fyllas i direkt och mejlas till kristina.pettersson@habokommun.se. Du kan skriva ut och fylla i den för hand. Skicka den per post till Habo kommun, tekniska förvaltningen, Kristina Pettersson, Box 212, 566 24 Habo.