Inomhusmiljö

Dålig luft kan orsaka hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser och skolor. I dag är många barn allergiska. Dålig luft anses vara en bidragande orsak. Det är därför viktigt att ha bra ventilation.

Ventilation behövs för att vädra ut:

  • fukt, koldioxid och andra ämnen som vi själva avger
  • matos och dålig lukt
  • fukt från dusch, bad, disk och tvätt
  • flyktiga ämnen från rengöringsmedel, hygienprodukter och hobbymaterial
  • damm och flyktiga ämnen från textilier, inredningar och byggmaterial.

Riktvärde för ventilation i bostaden är minst en halv luftväxling per timma. Det innebär att luften ska bytas ut helt på två timmar. Rökare och allergiker bör ha minst den dubbla luftväxlingen. I kök och badrum kan det behövas upp emot tre luftväxlingar per timma för att hålla fukt och lukt på en behaglig nivå.

Tecken på dålig ventilation:

  • Det bildas fukt på fönstren inomhus.
  • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.
  • Matos kommer in från grannlägenheten genom utsugningsventilen.
  • Det "tar emot" då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck).
  • Det tar mer än 15 minuter för imma att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Sedan 1992 gäller en lag som föreskriver att ventilationssystem i flerbostadshus regelbundet ska kontrolleras av en sakkunnig, så kallad OVK-besiktning. Kontroll av ventilationssystemet ska göras innan ett nytt system tas i bruk första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på slag av byggnad. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontrollen av ventilationssystemet sker.

En- eller tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning, utan det gäller endast kontroll av ventilationen när systemet tas i bruk för första gången.

Fukt
Orsak till fukt kan vara otillräcklig ventilation - huset är kanske för tätt efter noggrann isolering eller kanske saknas det tilluftdon i sovrummet. Frisk luft måste kunna komma in i bostaden någonstans och den "förbrukade" luften ska ut någon annanstans (i regel via kökets och våtrummets ventil).

En annan orsak till förhöjd fuktighet i bostaden kan vara vattenskador av skilda slag. Påtaglig fukt i bostaden, till exempel återkommande kondens på fönstrens insida under den kalla årstiden, är i regel ett tecken på någon brist eller skada på bostaden som kräver åtgärd.

En "relativ" luftfuktighet mellan 20 och 70 % är normal inomhus. På vintern ligger nivån normalt under 40 %. Relativ fuktighet i luft beror bland annat av luftens temperatur.

Mögel
Mögel är en mängd olika sorters svampar som kan växa till i bostadsmiljö då det långvarigt eller återkommande finns tillräckligt med fukt i kontakt med organiskt material. Ett vanligt exempel är missfärgningar i badrum och andra våtutrymmen. Synligt kraftig mögel bedöms innebära risk för människors hälsa. Orsaken kan vara vattenskador. Ibland rör det sig om mycket ytlig påväxt som enkelt kan tvättas bort. Använd då alkaliskt rengöringsmedel vilket hindrar ny tillväxt på ytorna. Dålig ventilation bidrar starkt till att mögelsvampar kan växa till på våtutrymmens ytor. Bostadens ventilation bör alltid kontrolleras i samband med mögelproblem.