Tomgångskörning

I Habo kommun är en minuts tomgångskörning tillåten enligt den lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsakar hälsobesvär för många personer. För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna (se länk). I Habo och Mullsjö kommuner gäller ett generellt förbud mot tomgångskörning över en minut. Undantag gäller dock om trafikförhållandena kräver tomgångskörning såsom vid köbildning eller om det krävs för att driva anordning i fordonet för ändamålsenligt brukande (gäller inte för uppvärmning). Brott mot enminutsregeln för tomgångskörning kan polisanmälas. Saken utreds av åklagare och fällande dom kan ge böter.

Använd motorvärmare - lönsamt för dig och miljön!
Varje gång du startar bilen och motorn är kall ökar din bränsleförbrukning och dina avgasutsläpp. Vid kallstarter blir förbränningen ofullständig så att utsläppet av hälsoskadliga partiklar och cancerframkallande ämnen ökar. Med motorvärmare kan du undvika kallstarter, vilket är bra för miljön och din ekonomi. Om det är -15 grader drar en äldre bil utan katalysator 1-1½ dl mindre bränsle per kallstart och en genomsnittlig katalysatorbil 0,7 dl per kallstart. Men motorvärmaren måste användas på rätt sätt. För maximal effekt är det viktigt att du anpassar användningstiden till utetemperaturen. Ett bra alternativ är att installera en timer som känner av utomhustemperaturen för att nyttja motorvärmaren optimalt.

Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare:

  •  över + 10oC - Använd inte motorvärmare
  •  0oC - Max 1 timme
  •  -15oC - Max 1,5 timme