Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva finns det mycket att tänka på och det är viktigt att redan från början ta reda på vad som gäller avseende bland annat utformning och tekniska krav.

Byggnadsnämnden beslutar i ärenden avseende bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan och strandskyddsdispens utifrån bestämmelser i bland annat plan- och bygglagen.

Du hittar bra information om vad som gäller när du vill bygga nytt via "Länkar". Du är också välkommen att ta kontakt med bygglovsenheten om du har frågor kring vad som gäller för bygglovshanteringen. Vi ser gärna att du mejlar ditt ärende till bygg@habokommun.se