Kamin och eldstäder

Om du vill installera eller väsentligt ändra en eldstad (exempelvis braskassett, vedpanna, pelletspanna eller kamin) behöver du anmäla detta till byggnadsnämnden.

Till anmälan ska du bifoga fasad- och planritningar i två exemplar. På planritningen visar du med en ring eldstadens och rökkanalens placering, på fasadritningen ringar du in den skorsten du tänker använda. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och i skala 1:100.  

Glöm inte att invänta startbesked innan du installerar eldstaden samt slutbesked innan du tar den i bruk.