Marklov

Inom detaljplanelagt område måste du ansöka om marklov om du väsentligen ska ändra höjdläget på din tomt genom schaktning eller uppfyllnad.

Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. För mer information kontakta bygglovsenheten.