Strandskydd

Strandskydd finns längs med hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Skyddet sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet.

Vissa områden har ett utvidgat skyddsområde och i Habo gäller strandskydd på 200 meter för Alvasjön, Hornsjön, Domneådammen, Risbrodammen, Stråken samt Knipesjön. För Vättern gäller ett utvidgat strandskydd på 300 meter.

Vilka åtgärder får inte göras inom strandskyddat område?

Byggnadsnämndens roll

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Föreläggande om rättelse

Byggnadsnämndens skyldighet att anmäla till åklagarmyndigheten