Djur

Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom samt ha tillräckligt med foder, vatten, utrymme och tillsyn. Det är alltid ägaren till djuret som har huvudansvaret för att det inte far illa

Från den första januari 2009 har Länsstyrelsen ansvaret för djurskyddstillsyn, istället för kommunen. Detta innebär bland annat att alla anmälningar om djur som far illa ska göras till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.
 
Från och med första februari 2015 behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar. Men vill du begrava din häst hemma ska du alltid kontakta miljöförvaltningen, som ger anvisning om lämplig plats.

När det gäller upphittade eller aggresiva djur vänder man sig till polisen.

Ibland kan sällskapsdjur eller vilda djur bli en olägenhet för människors hälsa och då kan man vända sig till miljöförvaltningen för att få råd och hjälp.

Miljöförvaltningen gör miljötillsyn på lantbruk för att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser efterlevs. Läs mer under Näringsliv och arbete och Miljötillsyn på lantbruk