Djur

Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom samt ha tillräckligt med foder, vatten, utrymme och tillsyn. Det är alltid ägaren till djuret som har huvudansvaret för att det inte far illa.

Länsstyrelsen har djurskyddstillsynen
Från den första januari 2009 har Länsstyrelsen ansvaret för djurskyddstillsyn, istället för kommunen. Detta innebär bland annat att alla anmälningar om djur som far illa ska göras till Länsstyrelsen.
  
Upphittade eller aggressiva djur
När det gäller upphittade eller aggressiva djur vänder man sig till polisen.Ibland kan sällskapsdjur eller vilda djur bli en olägenhet för människors hälsa och då kan man vända sig till miljöförvaltningen för att få råd och hjälp.

Nedgrävning av större döda djur 
Det är förbjudet att gräva ner större djur som självdött eller avlivats, både ute i naturen eller på den egna tomten. Produktionsdjur såsom kor, grisar och får ska köras till godkända anläggningar för att slutligen brännas. Svensk lantbrukstjänst är det enda riksomfattande företaget som har insamling av döda djur.

Nedgrävning av häst
Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur.

Regler för nedgrävning av död häst

Katt

Hund

Vilda djur

Det händer ibland att vilda djur tar sig in i tätbebyggda områden och ställer till besvär för människors hälsa. Miljöförvaltningen kan,om det behövs, anlita en kommunal skytt för att ta bort djuret. Det är dock sällan den första åtgärd man ska ta till. När man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är istället förutsättningarna man bör ändra på. Miljöförvaltningen anlitar kommunal skytt endast vid besvär för människors hälsa enligt miljöbalken.
 
Ett vilt djur ska inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Det bör leva med andra djur av sin art i frihet. Ett djur som blivit vant att få mat av människor kan få svårt att klara sig på egen hand. Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att hålla vildfångade djur för sällskap och hobby.
 
Om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel ska du kontakta polisen. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar.

Fåglar

Grävlingar

Rådjur och harar