Tillstånd för djur inom detaljplaneområde

För att skydda människors hälsa och miljö så finns det krav på tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan. Djuren det gäller är nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt giftig orm.

I § 4 i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner står kraven på tillstånd från miljönämnden

Använd blankett Tillstånd för djurhållning inom områd med detaljplan alternativt Tillstånd för hållande av giftig orm för att söka tillstånd.
 
Orm
När det gäller giftig orm inom detaljplanelagt område krävs som sagt tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs ej för vanlig orm. Detta av två skäl, dels för att förhindra olycksfall dels för att motverka den oro som människor kan känna mot ormhållning.
 
Om du bor i ett flerfamiljshus behöver du kontrollera med fastighetsägaren så att denne inte sätter sig emot att du har giftig orm hemma. Saknar du tillstånd och det skulle uppstå en akut räddningssituation, kan du som ormhållare riskera skadeståndskrav från drabbade eller att dina försäkringar inte gäller.
 
För att få tillstånd måste det uppfylla jordbruksverkets krav på skötsel av ormar. (Jordbruksverkets föreskrift L80 - villkor för hållande, uppfödning och försäljning med mera av djur avsedda för sällskap och hobby, SJVFS 2014:17) 
En sammanfattning av föreskriften kan man läsa på jordbruksverkets webbplats om ormar och ödlor. Säkerhet och skötselkrav gäller även för ormar som inte är giftiga.