Vedeldning

Alla som eldar med biobränsle (ved, pellets, flis etcetera) ska elda på sådant sätt att det ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Det är viktigt att du eldar på rätt sätt så att dina grannar inte störs av röken. Röken innehåller även ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön.

Installation av ny eldstad  
Om du ska installera en ny ved- eller pelletspanna, kakelugn eller braskamin, eller ändra den du redan har, ska du ta kontakt med byggnadsnämnden och sotaren i din kommun.

Känner du besvär av någon annans vedeldning?   
Om du besväras av någon annans vedeldning är det bra om du pratar med den personen som eldar och informerar om besvären. Om problemet därefter kvarstår är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Det är viktigt att du eldar på rätt sätt
Röken innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön.

Titta på röken

  • Om du eldar rätt är röken nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig i kallt väder.
  • Svart rök tyder på att det är för dålig förbränning.
  • Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen.
  • Om det ryker vitt eller mörkt direkt ut skorstensmynningen är temperaturen sannolikt för låg.
  • Röken ska inte synas förrän den har nått ett par meter från skorstenstoppen då den kondenseras som vit vattenånga

Fler tips att tänka på

  • Försök att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur med hjälp av torra stickor, papper och finhuggen ved. Utsläppen av luftföroreningar är störst i början av eldningsfasen och varje gång du lägger in mer ved.
  • Se till att där finns en ordentlig glödbädd när du fyller på med ved. Stapla vedträna så att ett litet mellanrum bildas mellan dem för ordentlig luftinblandning.
  • Pyrelda inte. Stryp inte lufttillförseln för mycket. Om lufttillförseln är dålig ökar utsläppet av skadliga ämnen.
  • Eldning med hushållsavfall. Till exempel förpackningar, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Det är du som eldar som själv ansvarar för att minska utsläppet av luftföroreningar för omgivningen. Det är även ditt ansvar att dina grannar inte drabbas av besvär på grund av din eldning, så långt det är rimligt.

Miljönämndens riktlinjer om småskalig fastbränsleeldning
Miljönämnden har beslutat om riktlinjer som ska verka för att småskalig fastbränsleeldning sker på korrekt sätt för att minska utsläpp av ämnen som är farliga för miljön och människors hälsa.  Framtagandet av riktlinjerna är en av åtgärderna i Habo och Mullsjö kommuners fastställda Energi- och klimatstrategier.