Ytvattenvärme

Installation av ytvattenvärmepump ska anmälas till miljöförvaltningen. Komplett anmälan ska vara inskickad till miljöförvaltningen minst sex veckor innan installation sker.

Anmälan görs på anmälningsblankett (se länk). Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där slangens placering är markerad skickas med.

Om ytvattenvärme
Vid installation av ytvattenvärme placeras en slang för värmeupptagning på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är något högre än i vattnet. Man bör undvika denna typ av anläggning i känsliga och/eller skyddsvärda områden.