Miljö- och hälsoåret i Habo kommun

Syfte
Syftet med miljö- och hälsoåret är att kunna lyfta olika aspekter av miljö och hälsa under året. Genom att göra det hoppas vi kunna skapa ett intresse och en medvetenhet som kvarstår. Syftet är också att detta upplägg ska medföra möjligheter för skolan att kunna delta med aktiviteter inom sitt verksamhetsområde.

Föreläsningar och aktiviteter mot olika målgrupper i kommunen
Alla som bor och arbetar i Habo kommer att bjudas in till öppna föreläsningar och evenemang. Tanken är att dessa ska anordnas som ett arrangemang tillsammans med olika aktörer som vårdcentral, studieförbund, skola eller förening. År 2014 var första året för detta arrangemang.

Aktiviteter 2017

6 maj: psykolog Jenny Klefbom kommer till Habo för ett frukostseminarie riktat till föräldrar.

25 mars: för andra året i rad uppmärksammas Earth hour genom olika aktiviteter för allmänheten, läs mer här.

24 januari: en dag på temat "Relationer och sex" arrangerades för årskurs 8 på Hagabodaskolan. Eleverna fick delta i olika föredrag och övningar kring temat.