Månadens miljötips - Februari 2018

Globala målen, Agenda 2030, hållbarhetsmålen… kärt barn har många namn. Men har du koll på vad de innebär? I månadens miljötips kan du lära dig mer om just dessa!

År 2015 antog FNs medlemsländer Agenda 2030 för att tillsammans jobba för en hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål och anses av många vara den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling hittills. Genom de globala målen har världens ledare målsättningen att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Hur kan du bidra?

Men trots att målen är globala och berör alla länder så är det viktigt att målen arbetas med även på lokal nivå. Läs mer om vad du kan göra för att bidra till att vi tillsammans uppnår de globala målen. På FNs hemsida för de globala målen kan du läsa mer om varje mål och kanske hitta din egen favorit.