Månadens miljötips - Juni 2018

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. Men bina och humlorna är hotade och blir allt färre. I månadens miljötips kan du läsa om hur du kan hjälpa dem.

Att bin producerar honung vet alla, men den största betydelsen för oss är att de pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt oss och andra djur. Utan humlor och bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken, där vi handlar resultatet av deras gratistjänster.

Allt färre humlor och bin

Våra bin är hotade och ungefär en tredjedel av Sveriges vilda biarter riskerar att försvinna. Både antalet arter och antalet individer blir allt färre, även globalt. Huvudorsaken till bina och humlornas snabba minskning är att människan på bara några generationer radikalt förändrat naturen och binas livsmiljö. Vi har genom ett intensivt jord- och skogsbruk, byggande av vägar och bebyggelse och genom att bidra till ett förändrat klimat påverkat humlorna och binas livsmiljö så att de har ont om mat och lider av bostadsbrist. Dessutom påverkas de negativt av bekämpningsmedel.

Fem saker du kan göra för att hjälpa våra humlor och bin

  • Köp ekologisk mat så minskar användningen av bekämpningsmedel.
  • Odla blommor på din balkong eller i din trädgård. Kombinera växter som gör att det blommar hela säsongen. Lavendel, kärleksört och ljung är favoriter bland humlorna!
  • Hjälp dem med bostaden, bygg ett bihotell.
  • Gör en bivattnare så de kan släcka törsten. 
  • Använd inget gift bland växterna.

Läs mer om hur du kan vara med och rädda humlor och bin på Naturskyddsföreningens hemsida.