Månadens miljötips - November 2018

Har du lagt märke till att sportkläder ofta marknadsförs som ”antibakteriella”, ”for lasting freshness” eller ”motverkar dålig lukt”? I månandens miljötips kan du läsa om hur dessa plagg påverkan miljön.

Så kallade luktfria sportkläder behandlas ofta med antibakteriellt silver, ett ämne som tar plats på Kemikalieinspektionens lista över farliga ämnen i miljön. Vid tvätt av dessa kläder läcker silvret ut i vattnet och förorenar sjöar och vattendrag och skadar exempelvis fiskar. Det mesta av silvret tvättas ur från plaggen och den lilla mängd som finns kvar har liten effekt på bakterier, enligt Kemikalieinspektionen.

Svenskt vatten skriver i sin rapport ”Silverläckan” att mängden silver som når reningsverken måste minska med mer än hälften för att vattnets kretslopp ska vara hållbart på sikt. Antibakteriellt silver i kläder driver alltså på utvecklingen åt fel håll.

Var därför uppmärksam på dessa märkningar nästa gång du köper sportkläder och välj bort silvret, för att skona vår miljö, vårt vatten och våra djur. 

Hos Naturskyddsföreningen kan du läsa mer om silver i kläder.