Tidningen +E

Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energikonsumtionen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett
överskott. E står också för ekologi, engagemang och entreprenörskap.

Alla ska inspireras av tidningen +E
+E är en del i en kraftsamling kring visionen om att Jönköping ska bli ett plusenergilän till år 2050. Det finns ett stort intresse för klimatfrågan i länet och tidningen visar att det finns en bred uppslutning och kraft bakom visionen om ett plusenergilän. Men det är inte enbart myndigheter och kommuner som ska stå för den omställning som krävs. Det behövs engagemang i hela samhället – medborgare som näringsliv.

Aktuella miljötips
Tanken är att +E ska kunna inspirera med goda exempel, eldsjälar och visa att positiv förändring i hållbar riktning är möjlig när vi hjälps åt. I tidningen får du möta intressanta människor som utifrån sina förutsättningar tar ett aktivt ansvar och bidrar till en positiv och hållbar utveckling. Fokus ligger på klimat och energi men inom ramen för +E lyfts även många andra viktiga frågor inom miljöområdet. Du kan läsa tidningen digitalt, klicka på länkarna under Länkar.

Plus E tidning