Bränninge 8:8

Planområdet är beläget i centrala delen av Habo tätort (Industrigatan) och planärendet avser en ändring av detaljplanen för Bränninge 8:8 vilken antogs den 4 september 2000. Syftet med ändringen är att inom det södra kvarteret öka byggnadshöjden från 8 meter till 14 meter. Planändringen antogs av byggnadsnämnden den 19 juni 2013. Planhandlingen ska läsas tillsammans med detaljplanen för Bränninge 8:8, antagen den 4 september 2000.