Plankarta Brännige 2_95

Detaljplan för del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bebygga delar av fastigheten Bränninge 2:95 med flerbostadshus.

Ett planförslag för del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1 var under sommaren 2017 utsänt för samråd, ett samrådsmöte för allmänheten hölls den 29 juni. Samrådshandlingarna finns tillgängliga via "Länkar", där ges även möjligheten att ta del av olika utredningar och rapporter till exempel trafikbullerutredning.

Frågor om planförslaget besvaras av planarkitekt  Mari-Helene Opdal som nås på tfn 036-442 81 38.