Plankarta Brännige 2_95

Detaljplan för del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1

Kommunen arbetar nu med en detaljplan för grönområdet som omgärdas av Lundgatan, Bagaregatan och Jönköpingsvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga delar av fastigheten Bränninge 2:95 med flerbostadshus.

Planförslaget var ute för granskning mellan 21 maj och 2 juli 2018 och byggnadsnämnden godkände att skicka planförslaget för antagande till kommunfullmäktige den 23 augusti 2018.
Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal godkännas av kommunfullmäktige. Detaljplanen planeras antas av kommunfullmäktige under hösten 2018.

Planhandlingarna finns att ta del av under "Länkar".