Fotomontage Jönköpingsvägen

Detaljplan för Bränninge 2:12 och 2:17

Kommunen arbetar nu med en detaljplan för fastigheterna Bränninge 2:12 och 2:17 vilka ligger i centralt i Habo tätort, strax öster om Habo station. Syftet är att på de aktuella fastigheterna planlägga marken för bostäder uppförda i flerbostadshus.

Framtaget planförslag var under perioden 14 januari och 10 februari 2019 utsänt för samråd. Vill du ta del av samrådshandlingarna finns de på sidan "Tidigare planhandlingar för Bränninge 2:12 och 2:17".