Detaljplan för Fiskebäck 3:76 med flera

Under sommaren 2013 var ett planförslag för Fiskebäck 3:76 med flera ute på samråd. Efter detta har fastigheten bytt ägare och den nya ägaren har för avsikt att bebygga fastigheten med radhus istället för villor och förskola vilket var förra ägarens intention.

Ett nytt planförslag togs fram och var ute på samråd under perioden 1 februari - 8 mars 2018. Den 19 februari arrangerades ett samrådsmöte för allmänheten. Planförslaget revideras nu och kommer under hösten att skickas ut för granskning.

Har du frågor om planförslaget vänder du dig till planarkitekt Mari-Helene Opdal. Samrådshandlingarna finns under "Länkar".