Kärnekulla Idrottshall

Detaljplan för Kärnekulla 1:4

Kommunen arbetar med en detaljplan för området kring Kärnekulla gård, sydväst om Sjogarpsrondellen. Syftet med detajplanen är att pröva lämpligheten med att etablera en ny "stadsdel" med bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kärnekulla 1:4.

Under våren 2017 var planförslaget ute på samråd, vill du ta del av samrådshandlingarna finns de på sidan tidigare detaljplanehandlingar för Kärnekulla 1:4. Planförslaget har varit ute för granskning under perioden 23 april och 20 maj 2018, större delen av granskningshandlingarna finns att ta del av via "Länkar".