Laga kraft vunna detaljplaner 2016-2019

Här har vi samlat de detaljplaner som vunnit laga kraft under åren 2016-2019. Detaljplaner som är antagna under angiven period, men som inte har vunnit laga kraft än till exempel på grund av överklagan, ligger kvar under sidan pågående detaljplaner.

Bränninge 3:244 (laga kraft år 2016)

Del av Bränninge 1:2 med flera, Lilla Bränninge (laga kraft år 2016)

Gunnarsbo 1:125 (laga kraft år 2016)

Gunnarsbo 1:139 (laga kraft år 2016)

Ändring av detaljplan för Bränninge 3:20, del 1, Västra Solhöjden (laga kraft år 2016)

Gunnarsbo 1:62 (laga kraft år 2017)

Ändring Stora Fiskebäck, östra delen (laga kraft år 2019)

Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1 (laga kraft år 2019)

Bränninge 2:12 och 2:17 (laga kraft år 2019)

Fiskebäck 3:76 med flera (laga kraft år 2019)

Kärnekulla 1:4 med flera (laga kraft år 2019)