Översiktsplan 2040 Habo kommun

Habo kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det är ett arbete som sträcker sig fram till årsskiftet 2019/2020. Här kan du följa arbetet med översiktsplanen, informationen uppdateras allteftersom arbetet fortskrider.


Medborgardialogerna hålls på följande orter inkl. omkringliggande landsbygd: 

  • 22 januari 2018, Fagerhult, Baskarp (Fagerhus)
  • 24 januari 2018, Brandstorp (Församlingshemmet)
  • 29 januari 2018, Västerkärr (Björkhaga hotell & konferens)
  • 30 januari 2018, Furusjö (Allianskyrkan)
  • 6 februari 2018, Habo (Kärrsgårdens samlingssal)

Medborgardialogerna startar kl. 18.00 och pågår till cirka kl. 20.30.

Vi har nu genomfört medborgardialoger i flera orter. Politiker och tjänstemän har fått prata med engagerade invånare om framtidens Habo kommun. Nu går vi in i slutspurten och ser fram emot träffa er och höra era åsikter och tankar.  

VÄLKOMMEN!

Vill du vara med och påverka?
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är i uppstartsskedet. Insamling av material och beskrivning pågår i nuläget. Som en del i detta arbete bjuder kommunen in till medborgardialog i fem tätorter. Genom medborgardialogen får du möjlighet att samtala kring hur Habo kommun och din ort kan utvecklas i framtiden. Syftet med dialogen är att få kunskap om orten inför fortsatt planeringsarbete.

Du deltar i olika grupper där frågor om framtida användning av mark och vatten diskuteras med andra kommuninvånare.

Vilka är utmaningarna och styrkorna? Hur bor vi och var bor vi? Hur transporteras vi? - med cykel, åker kollektivt, med elbilar/bilar? Hur konsumerar vi? - via e-handel, från lokala odlare, i matbutik eller åker till stan? Hur använder vi naturområdena? - till rekreation och friluftsliv, ekoturism, vindkraft, solcellspark?

Under mötet kommer politiker och tjänstemän vara med och bolla tankar och ideér tillsammans med er. Dialogen avslutas med en sammanfattning av diskussionerna och fika.