Ändrad sophämtning måndag den 1 maj (röd dag)

Vecka 18: Ordinarie tömning måndag den 1 maj (röd dag).
Ställ ut ditt sopkärl på måndag kväll den 1 maj. Sopkärlet töms på tisdag den 2 maj.

Förskjutning i tid av hämtning under dagen kan förekomma.